وب سایت اوستا در سال 1395 آغاز به کار نمود، ابتدا به ساکن تصمیم به تولید و اشاعه محتوای آموزشی در زمینه ی تخصصی گرافیک، چاپ و بسته بندی گرفتیم ولی با توجه به کمبود امکانات ارایه طرح های گرافیکی به مشتری در ایران، اولویت وب سایت تغییر کرد. در حال حاضر با تمام وجود مشغول به تولید ماک آپ های تخصصی بسته بندی و عمومی هستیم.
با توجه به اینکه تمام محصولات بومی بوده و توسط وب سایت (احتمالا) برای اولین بار در ایران تولید می شود، قیمت تمام شده ی محصول نهایی به مراتب از محصولات مشابه خارجی پایین تر است.
 
اشتراک گذاری